درخواست از خدا

و از انواع نعمت هایی که از او درخواست کردید به شما عطا فرمود که اگر نعمت های بی انتهای خدا را بخواهید به شماره آورید هرگز حساب آن نتوانید کرد انسان سخت کفرکیش و ستمگر است ( سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 34 )

/ 0 نظر / 55 بازدید