امید

اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید , گناهان کوچکتان را از شما محو می کنیم , و شما را به جایگاهی ارزشمند و نیکو وارد می کنیم .(سوره نساءآیه31)

/ 0 نظر / 4 بازدید