قرآن

و اگر آدمی  را به نعمتی پس از محنتی برسانیم مغرور و غافل شود که دیگر روزگار زحمت و رنج سر آمده و سرگرم شادمانی و مفاخرت گردد این خوی بشر بی صبر کم ظرف ضعیف است مگر آنان که دارای ملکه ی صبر و عمل صالحند که هنگام نعمت شکر خدا و گاه مصیبت صبر میکنند بر آنها آمرزش حق و اجر بزرگ و نعمت ابدی است (سوره مبارکه هود آیه 10و11)

/ 0 نظر / 4 بازدید