دعای عرفه

ای خدای من در وقت غنا و ثروت فقیرم و بتو محتاجم تا چه رسد بهنگام فقر و بینوایی ای خدای من در حال دانایی باز نادانم تا چه رسد بوقت نادانی(دعای امام حسین ع در روز عرفه).

/ 0 نظر / 4 بازدید