قرآن را هدایت

همانا این قرآن خلق را به راست تر و استوار ترین طریقه هدایت می کند و اهل ایمان را که نیکوکار باشند به اجر و ثواب عظیم بشارت می دهد ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 9 )

/ 0 نظر / 54 بازدید