امام هادی علیه السلام

هرکه از خدا پروا نماید از او پروا کنند و هرکه از خدا فرمان برد از او فرمان برند و هرکه از خالق اطاعت کند از خشم مخلوق ترسی به خود راه ندهد و هرکه آفریدگار را خشمگین سازد پس باید مطمئن باشد که به خشم آفریدگان دچار آید

بر گرفته از کتاب تحف العقول عن آل رسول (ص) تالیف محدث جلیل القدر شیخ ابو محمد حرانی (رحمه الله)

ترجمه :آقای صادق حسن زاده

انتشارات آل علی علیه السلام

/ 4 نظر / 44 بازدید
انسان

سلام...پیشاپیش عید بر شما مبارک[گل] حدیث جالبی بود

behnam

سلام ترس از خدا مایه نجات است که خوف و رجا سفارش بزرگان دین است

همسفر جاده دلتنگی

خداوند همه چيز را در يک روز نيافريده است پس چه چيز باعث شده كه من بينديشم كه می توانم همه چيز را در يک روز بدست بياورم؟!

همسفر جاده دلتنگی

صاحب همت در پيچ و خم های زندگی، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. «ناپلئون»