قرآن

و پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم , آنان که از عبادت من تکبر ورزند , به زودی خوار و رسوا به دوزخ درآیند .(سوره مبارکه غافر آیه شریفه 60)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید