قرآن

ای پسرک من،اگر(عمل تو)هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد،خدا آن را می آورد،که خدا بس آگاه و دقیق است(سوره مبارکه لقمان آیه شریفه16)

/ 0 نظر / 4 بازدید