گاهی زود باوری افراد لطف است و ما نمی دانیم

و بعضی (از منافقان) آنان هستن که دائم پیغمبر را می آزارند و می گویند او شخص زودباوری است بگو ای پیغمبر زود باوری من لطفی به نفع شماست رسول به خدا ایمان آورده و به مومنان هم اطمینان دارد و برای مومنان حقیقی شما وجودش رحمت کامل الهی است و برای آنها که رسول را آزار دهند از قهر حق عذاب دردناک مهیاست (سوره مبارکه توبه آیه شریفه61)

/ 1 نظر / 5 بازدید