قرآن

آری هرکس اعمالی زشت اندوخت و کردار بد به او احاطه نمود چنین کسی هر که باشد اهل دوزخ است و در آن آتش پیوسته معذب خواهد بود(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 81)

/ 0 نظر / 6 بازدید