حقیقتی که گاهی از آن غافل میشویم ظلم و آینده ظالم

و باید بندگان از مکافات عمل خود بترسند کسانی که می ترسند بمیرند و کودکان ناتوان از آنها باقی ماند و زیر دست مردم شوند پس باید از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستی در حق ایتام مردم گویند و راه عدالت پویند ( سوره مبارکه نساء آیه شریفه 9 )

/ 28 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید@

سلام وقتی ارزشها عوض میشوند... عوضی ها با ارزش میشود...

شاپرک

“انسان”، بزرگ نیست جزبه وسیله فکرش “شریف” نیست جز به واسطه ی احساساتش و ”قابل احترام” نیست جز به سبب اعمال نیکش تقدیم به انسانی شریف و قابل احترام [گل]

پویا

ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ که ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛ " ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ " می شود " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ...." می شود ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ، ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ، ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ .. ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻭ ﮔﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ .. ﺧﻮﺭﺩﻩ نمی شود ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺶ ﺩﻭﺭ ... " ﻓﺮﺻﺖ " ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ می شود ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ... ﻗﺪﺭ_ ﻟﺤﻈﺎﺕ _ ﺭﺍ_ ﺑﺪﺍﻧیم حرفهای زیبا از انسانهایی ناب[گل]

همسفر جاده دلتنگی

از شناختن کسی پشیمون نیستم خوبان خوشحالم کردن بد ها هم بهم تجربه یادگیری خیلی چیزارو دادن

خط نسخ ایرانی

با سلام یک قهرمان گناهکار در مقابل یک ترسوی بی گناه به زانو در می آید.

انسان

سلام...ما انسانها با هر دست بدیم با همان دست هم پس میگیریم...این نشانه عظمت خداست[گل]