غیب گویی

بگو : در آسمان ها و زمین هیچ کس جز خدا غیب نمی داند , و آنان آگاهی ندارند چه زمانی برانگیخته می شوند ؟(سوره مبارکه نمل آیه شریفه 65)

/ 1 نظر / 4 بازدید
خسرو پيري

يك روز وقت هست حوصله نيست روزي ديگر حوصله هست وقت نيست گاهي هم وقت هست هم حوصله ، اما آنگاه خودم نيستم . [گل][گل][گل][گل]