امام جواد ع

امام جواد (ع):صبر را بالش خود ساز و با هوای نفس مخالفت ورزو بدان که همواره در دیدرس خدایی،پس ببین چگونه باید باشی(تحف العقول)

شهادت امام جواد (ع)تسلیت باد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید