قرآن

مثل آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند , مانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند , در هر خوشه صد دانه باشد ; و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست .(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 261)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید