تمسخر شیطان در روز قیامت

و چون حکم قیامت به پایان رسید و اهل بهشت از اهل دوزخ جدا شدند در آن حال شیطان برای نکوهش و تمسخر کافران گویند خدا به شما حق و راستی وعده داد و من خلاف حقیقت بر شما هیچ حجت و دلیل قاطعی نیاوردم پس امروز شما ابلهان که سخن بی دلیل مرا پذیرفتید مرا ملامت مکنید بلکه نفس پر طمع خود را ملامت کنید که امروز نه شما فریادرس من توانید بود و نه من فریاد رس شما ( سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 22 )

/ 22 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پویا

انسان ، آهسته آهسته عقب نشینی می کند. هیچکس یکباره معتاد نمی شود یکباره سقوط نمیکند ، یکباره وا نمی دهد یکباره خسته نمی شود، رنگ عوض نمی کند، تبدیل نمی شود و از دست نمی رود .. زندگی بسیار آهسته از شکل می افتد و تکرار خستگی بسیار موذیانه و پاورچین رخنه می کند. قدم اول را ، اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریم شک مکن که قدم های بعدی را شتابان بر خواهیم داشت .. نادر ابراهیمی

حبابها

[گل]

جهان پاک

واقعا که بزرگترین دشمن هرکس نفس خود اوست!

انسان

سلام..من خدا را برای خوش دوس دارم حتی جهنم برم[نیشخند] سلام خوبید خوشید..التماس دعا ..

آسمان

اگر عاشق یک گل هستی ، نباید آن را بِکنی ! چون گل از رشد کردن ، باز میماند و می میرد ... بنابر این اگر عاشق گل هستی ، باید اجازه دهی گل رشد کند ... عشق مالکیت نیست ، عشق ستایش و قدردانی ست ...  اوشو[گل]

پویا

هوای ِحوصـله درگیر ست باران نبـودَت پیوسـته میبـارد پنجره را نگشــا سـیلاب خانه را میـگیرد.. . نیــلوفر ثـانی