قرآن

حق را بباطل مپوشانید تا حقیقت را پنهان سازید و حال انکه با حقانیت آن واقفید(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 42)

/ 0 نظر / 4 بازدید