قرآن

کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد , تا آن را برایش چندین برابر بیفزاید ؟ و خداست که [ روزی را ] تنگ می گیرد و وسعت می دهد ; و [ همه شما برای دریافت پاداش ] به سوی او بازگردانده می شوید .(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 245)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید