قرآن

اگر آنان آنچه را بدان پند داده می شوند به کار می بستند قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان موثر تر بود (سوره مبارکه نساء آیه شریفه 66)

/ 0 نظر / 4 بازدید