انفاق

ای اهل ایمان انفاق کنید از بهترین آنچه اندوخته اید و از آنچه برای شما از زمین می رویانیم و بدها را برای انفاق معین نکنید در صورتی که شما خود جنس بد را نستانید مگر آنکه از بدی آن شما خود چشم پوشی بتوانید کرد و بدانید که خدا از خلق البته بی نیاز و به ذات خود ستوده صفات است ( سوره مبارکه بقره آیه شریفه 267 )

/ 0 نظر / 57 بازدید