قرآن

این چنین خدا بر دلهای اهل جهل مهر ( شقاوت ) نهد که هیچ سخن حق را نپذیرند ( 59 ) پس تو ای رسول صبر پیشه کن و از انکار کفار غمگین مباش که وعده ی خدا البته حق و حتمی است و مراقب باش که مردم بی علم و یقین و ایمان مقام حلم و وقارت را به خفت و سبکی نکشاند ( 60 ) ( سوره مبارکه روم ) 

/ 0 نظر / 82 بازدید