گفتن ذکر ان شاء الله قبل از انجام کارها

و هرگز درباره چیزی مگو که من فردا آن را انجام می دهم ,(23)

مگر اینکه [ بگویی : اگر ] خدا بخواهد . و هرگاه [ گفتن ان شاءالله را ]از یاد بردی , پروردگات را یاد کن و بگو : امید است پروردگارم مرا به چیزی که از این به صواب و مصلحت نزدیک تر باشد , راهنمایی کند .(24)سوره مبارکه کهف

 

/ 0 نظر / 7 بازدید