قرآن

تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دل تنگ نشوید و به آنچه به شما رسد مغرور و دل شاد نگردید(سوره مبارکه حدید آیه شریفه23)

/ 0 نظر / 4 بازدید