توکل بر خدای مهربان

اگر خدا شما را یاری کند , هیچ کس بر شما چیره و غالب نخواهد شد , و اگر شما را واگذارد , چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد داد ؟ و مومنان باید فقط بر خدا توکل کنند .(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه160)

/ 0 نظر / 7 بازدید