نگهداری عدالت

ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا ( یعنی موافق حکم خدا ) گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هرکس شهادت می دهید چه فقیر باشد یا غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفداری از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خدا به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما در حکم و شهادت پیروی هوای نفس مکنید تا عدالت نگاه دارید و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خودداری کنید خدا به هرچه کنید آگاه است ( سوره مبارکه نساء آیه شریفه 135 )


/ 3 نظر / 21 بازدید
nature-home

کاش اجازه دهیم قران به تار و پود زندگی هایم وارد شود..کاش..

nature-home

قران همانگونه که ان زمان در زمان پیامبر و در ان جمعیت مظلوم بود..الانم مظلوم است..

nature-home

قران همانگونه که ان زمان در زمان پیامبر و در ان جمعیت مظلوم بود..الانم مظلوم است..