یلدای 1392

شب یلدا قدم آرام بردار

کمی هم احترام ما نگهدار

تو می بینی ربابم قصه دار است

بنی هاشم هنوزم داغ دار است

صدای العطش در گوش مانده

بدن ها بی کفن هر گوشه مانده

شب یلدا تو هم چله نشین باش

سیه پوش غم سالار دین باش...

/ 0 نظر / 4 بازدید