هر کس هدایت را پذیرا شود به نفع خود اوست

هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته و هرکه به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته و هیچ کس بار عمل دیگری را بر دوش نگیرد و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 15 )

/ 2 نظر / 48 بازدید
انسان

سلام..[گل][گل]