قرآن

و [ نیز یاد کنید ] هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گزاری کنید , قطعا [ نعمت ] خود را بر شما می افزایم , و اگر ناسپاسی کنید , بی تردید عذابم سخت است .(سوره ابراهیم ایه 7)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید