بازتاب اعمال

هر که سبب کار نیکویی شود هم او نصیبی کامل از آن برد و هرکه وسیله کار قبیحی گردد از آن سهمی بسزا خواهد یافت و خدا بر همه ی ( نیک و بد ) اعمال خلق مراقب است ( سوره مبارکه نساء آیه شریفه 85 )

/ 0 نظر / 21 بازدید