نشانه های دوستی و دشمنی افراد

ای اهل ایمان ! از غیر خودتان برای خود محرم راز نگیرید ; آنان از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند ; شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند ; تحقیقا دشمنی [ با اسلام و مسلمانان ] از لابلای سخنانشان پدیدار است و آنچه سینه هایشان [ از کینه و نفرت ] پنهان می دارد بزرگ تر است . ما نشانه ها [ ی دشمنی و کینه آنان ] را اگر می اندیشید برای شما روشن ساختیم(118)

آگاه باشید ! این شمایید که آنان را دوست دارید , و آنان شما را دوست ندارند . و شما به همه کتاب ها [ ی آسمانی ] ایمان دارید [ ولی آنان ایمان ندارند ] . و چون با شما دیدار کنند , می گویند : ایمان آوردیم . و زمانی که با یکدیگر خلوت نمایند از شدت خشمی که بر شما دارند , سر انگشتان خود را می گزند . بگو: به خشمتان بمیرید . یقینا خدا به آنچه در سینه هاست , داناست .(119)

اگر به شما خیر و خوشی [ و پیروزی و غنیمت ] رسد , آنان را بدحال [ و دلتنگ ] می کند , و اگر بدی و ناخوشی [ و حادثه تلخی ] رسد به سبب آن خوشحال می شوند ; و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید , نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند ; مسلما خدا به آنچه انجام می دهند , احاطه دارد .(120) سوره مبارکه آل عمران

/ 0 نظر / 12 بازدید