غیب گویی

و کلیدهای غیب فقط نزد اوست , و کسی آنها را جز او نمی داند . و به آنچه در خشکی و دریاست , آگاه است , و هیچ برگی نمی افتد مگر آنکه آن را می داند , و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین , و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن [ ثبت ] است .(سوره مبارکه انعام آیه شریفه59)

/ 0 نظر / 4 بازدید