دعای عرفه

ای آنکه من شکرت را اندک کنم و باز از نعمتت محرومم نساختی و خطای بزرگ بسیار کردم و مرا رسوا نکردی و مرا در حال عصیان بسیار دیدی و بی آبرویم نفرمودی (دعای امام حسین ع در روز عرفه)

/ 0 نظر / 6 بازدید