قرآن

اما انسان،هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید،و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او می دهد،می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است(15)و اما چون وی را می آزماید و روزی اش را بر او تنگ می گرداند،می گوید:پروردگارم مرا خوار کرده است(16)ولی نه،بلکه یتیم را نمی نوازید(17)(سوره مبارکه فجر)

/ 1 نظر / 4 بازدید
انسان

سلام...چه انتخابی...واقعا انسان همینطور است...خود خواه و متکبر[متفکر]