حکمت و دانش

خدا عطا کند فیض حکمت و دانش را به هر که خواهد و هر که را به حکمت و دانش رساند درباره او مرحمت و عنایت بسیار فرموده و این حقیقت را جز خردمندان عالم متذکر نشوید(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 269)

/ 0 نظر / 4 بازدید