شهید

بدی کردیم خوبی یادمان رفت

ز دل ها لای روبی یادمان رفت

به ویلای شمالی خو گرفتیم

شهیدان جنوبی یادمان رفت

شادی روح شهدا صلوات

/ 0 نظر / 4 بازدید