ستم بر خویشتن

قطعا کسانی که [ با ترک هجرت از دیار کفر , و ماندن زیر سلطه کافران و مشرکان ] بر خویش ستم کردند [ هنگامی که ]فرشتگان آنان را قبض روح می کنند , به آنان می گویند : [ از نظر دین داری و زندگی ]در چه حالی بودید ؟ می گویند : ما در زمین , مستضعف بودیم . فرشتگان می گویند : آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تا در آن [ از محیط شرک به دیار ایمان ] مهاجرت کنید ؟ ! پس جایگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهی است .(سوره مبارکه نساءآیه شریفه97)

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید