قرآن

بگو : زینت های خدا و روزی های پاکیزه ای را که برای بندگانش پدید آورد , چه کسی حرام کرده ؟ ! بگو : این [ زینتها و روزی های پاکیزه ] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند [ البته اگر چه غیر مومنان هم با آنان در بهره وری شریکند , ولی ] در قیامت فقط ویژه مومنان است ; ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می دانند [ و اهل دانش و بصیرت اند ] بیان می کنیم .(سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 32)

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید