رسول خدا صل الله علیه و آله

ای علی زود باشد که بعد از من مسلمانان بوسیله دارائیشان در فتنه افتند ( بر اثر کمی یا بسیاری مال و کسب از راه حلال یا حرام و صرف آنها در راه خیر و شر آزمایش میشوند ) و بسبب دینشان بر پروردگارشان منت نهاده و رحمت و مهربانی او را آرزو نمایند ( در صورتی که آرزوی رحمت با بیباکی در دین و پیروی نکردن از خدا و رسول غلط است ) و از خشم او ایمن و آسوده خاطر باشند ( حال آنکه ایمنی از خشم و دوری رحمت او مانند ناامیدی از رحمتش از جمله گناهان بزرگ است ) و بسبب شبهه های نادرست و خواهشهای غافل کننده ( از حق و کیفر روز رستاخیز ) حرام او را حلال گردانند ، پس ( از اینجهت ) شراب را ( بمشتبه نمودن ) بآب انگور و خرما ، و رشوه را بهدیه و ارمغان ، و ربا را بخرید و فروخت حلال میشمرند ، پس گفتم : ای رسولخدا در آنهنگام ایشان را بکدام مرتبه ای از مراتب بحساب آورم ؟ آیا آنها را مرتد و کافر بدانم ، یا به فتنه افتاده ؟ فرمود : در مرتبه فتنه و آزمایش ( در دین ، زیرا ایشان نمیگویند شراب و رشوه و ربا حلال است تا منکر ضروری دین شده کافر گردند ، بلکه از راه اشباهکاری شراب را آب انگور و رشوه را ارمغان و ربا را سود خرید و فروخت میپندارند ، و چون آب انگور و ارمغان و سود خرید و فروخت در دین حلال است آنها را نیز حلال میدانند )

امام علی علیه السلام  نهج الیلاغه سخن 155

/ 10 نظر / 45 بازدید
helen

عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم! عید غدیر خم بر شما مبارک

khodai

سلام عید بر شما مبارک و ممنون از انتخاب بسیار زیباتون .[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

behnam

سلام وممنون بابت این پست زیبا[گل][گل][گل]

همسفر جاده دلتنگی

خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند. «اُرد بزرگ»

همسفر جاده دلتنگی

انسان برای پیروزی آفریده شده،او را می توان نابود کرد ولی نمی توان شکست داد.

پویا

خوش بــه حال ِ انارها و انجیـرها ... دلتنگ. که می شـوند، مــی تـرکـنــد ..." مهدی اخوان ثالث