از خدا با وفاتر به عهد کیست

خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند این وعده قطعی است بر خدا و عهدیست که در ( سه دفتر آسمانی ) تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا با وفاتر به عهد کیست ؟ ای اهل ایمان شما به خود در این معامله بشارت دهید که این معاهده با خدا به حقیقت سعادت و فیروزی بزرگی است ( سوره مبارکه توبه آیه شریفه 111 ) 

/ 0 نظر / 56 بازدید