گذشت

اگر درباره خلق به آشکار یا پنهان نیکی کنید یا از بدی دیگران درگذرید که خدا همیشه از بدیها در می گذرد با آنکه برانتقام آن تواناست(سوره نساءایه149)

/ 1 نظر / 5 بازدید
کورش

سلام عالی بود