قرآن

آیا ندانسته ای که فرمانروایی و حکومت آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست و شما را جز خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست ؟(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 107 )

 

/ 0 نظر / 4 بازدید