قرآن

و اوست که شما را در زمین آفرید و عاقبت به سوی او گردآوری می شوید(سوره مبارکه مومنون آیه شریفه 79)

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید