قرآن

ای مومنان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید(سوره مبارکه حجرات آیه شریفه12)

/ 0 نظر / 4 بازدید