مستقیم ترین راه خوشبختی

همانا این قرآن خلق را به راست تر و استوارترین طریقه هدایت می کند و اهل ایمان را که نیکوکار باشند به اجر و ثواب عظیم بشارت می دهد ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 9 )

/ 10 نظر / 56 بازدید
خط نسخ ایرانی

با سلام صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کــــردم

ســــــاز زندگــــــی

سلام گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند. او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟ گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

مصطفی نوروزی

الهی چنان کن سرانجام کار تا تو خوشنود باشی و ما رستگار خیلی عالی بود

خط نسخ ایرانی

با سلام چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس کــــــه در سراچه ترکیب تخته بند تنم

جهان پاک

مبارک باد حلول خورشید مخزن الاسرار توحید و شکافنده معماهاى وجود

همسفر جاده دلتنگی

آنچـه مـا کـردیم بـا خـود، هـیچ نـابـینا نـکرد ... در میـان خـانه گـم کـردیم صــاحـب خـانه را ...!

همسفر جاده دلتنگی

برای آنان که مفهوم پرواز را نمی فهمند، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر می شوی.