سرنوشت آدمی

هیچکس جز به فرمان خدا نخواهد مرد که اجل هر کس در لوح فضای الهی به وقت معین ثبت است و هرکه برای یافتن متاع دنیا کوشش کند از دنیا بهره مندش کنیم و هرکه برای ثواب خدا آخرت سعی نماید از نعمت آخرت برخوردارش گردانیم و البته خداوند سپاسگزاران را جزای نیک خواهد داد (سوره مبارکه مبارکه آل عمران آیه شریفه شریفه 145)

/ 0 نظر / 4 بازدید