یلدای 1392

ما چله نشین شب یلدای حسینیم

ماتم زدگان غم عظمای حسینیم

ماغرق عزای پسر فاطمه هستیم

ما تا به سحر محو تماشای حسینیم

 یلدایتان حسینی باد .

/ 0 نظر / 4 بازدید