عید قربان

نشانم ده صراط روشنم را

خودم را ،باورم را،بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم

به قربانگاه می آرم "منم"را

عطر عرفه و برکت قربان  مبارک باد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید