دوست داشتن خدا باعث پیروزی است

ای گروهی که ایمان آورده اید هر که از شما از دین خود مرتد شود به زودی خدا قومی را که ( بسیار ) دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند و نسبت به مومنان سرافکنده و فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرند به نصر اسلام بر می انگیزد که در راه خدا جهاد کنند و در راه دین از نکوهش و ملامت احدی باک ندارند این است فضل خدا به هرکه خواهد عطا کند و خدا را رحمت وسیع نامنتهاست و به احوال هرکه استحقاق آن دارد داناست ( سوره مبارکه مائده آیه شریفه 54 )

/ 1 نظر / 57 بازدید