اخلاق نیکو

ای رسول ما تو آزار و بدیهای امت را به آنچه نیکوتر است دفع کن (وبدی آن ها رابه نیکویی خود ببخش)ما جزای گفتارآن ها را بهتر می دانیم(سوره مبارکه مومنون آیه شریفه96)

/ 0 نظر / 5 بازدید