قرآن

آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند(سوره مبارکه یونس آیه شریفه62)

/ 0 نظر / 4 بازدید