امام غائب

آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم ، انفاق می کنند ( سوره مبارکه بقره آیه شریفه 3 )

/ 5 نظر / 50 بازدید
شیما

از طوفان که درآمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پا نهادی؛ معنی طوفان همین است...

انسان

[گل]همیشه انتخاب شما عالی بوده...